SOL·LICITAR VALORACIÓ

APPS PROFESSIONALS NATIVES PER A SOLUCIONS EMPRESARIALS MULTIDISPOSITIU

El dia a dia de moltes empreses es va desplaçant de l’ordinador desktop de sempre, a les noves possibilitats que ofereixen els multidispositius smartphone. El nostre objectiu amb els negocis que confien en el nostre desenvolupament a mida per a aplicacions mòbils és formar part de l’exclusiu catàleg d’apps que es mantenen instal·lades al telèfon mòbil dels seus usuaris.

El nostre catàleg de tecnologies de desenvolupament d’aplicacions inclou apps natives, híbrides o progressives. En recomanarem una o altra en funció de les necessitats del projecte. L’assessorament inclou, exemple, l’anàlisi dels avantatges de la programació per duplicat en els llenguatges Kotlin i Swift, optar per una opció híbrida més àgil però menys eficient en els recursos hardware del dispositiu, o bé adaptacions web app progressives que permeten disposar de la dualitat web + app, sacrificant certes prestacions.

A més de la tecnologia, els touch screen (pantalles tàctils) dels dispositius mòbils permeten noves possibilitats d’interacció i experiència d’usuari. Per a això, l’estudi d’usabilitat en una app esdevé un must que cal definir i aplicar.

I és que, amb una mitjana de 120 consultes diàries al dispositiu mòbil, oferir una interacció adequada permet retenir l’usuari i aconseguir una experiència positiva sobre la plataforma.

El desenvolupament d’apps va vinculat a la creació d’un back office i d’una estructura de comunicació amb totes les instàncies instal·lades en els diferents dispositius.

Els nostres desenvolupadors són especialistes en la creació d’entorns API o web service i la seva vinculació amb el programari app. Per a això, estableixen mètodes i trucades entre els diferents dispositius que permeten la centralització de dades i l’administració d’aquestes.

La instal·lació d’un programari a tants dispositius també exigeix estructures de bases de dades escalables i referencials. Per a això, treballem amb dades locals del dispositiu i bases de dades en entorns cloud per unificar processos.

L’aprenentatge sobre l’usuari de l’app implica integrar l’aplicació a eines d’analítica, com Google Analytics for APP. D’aquesta manera, s’adquireixen dades de navegació, ús de programari o incidències sobre el desenvolupament, en les seves múltiples instàncies.

Per descomptat, Develoop Software acompanya els clients a pujar les apps a les stores i coordina i valida els diferents processos de publicació, tant per a Android com per a iOS.

APPS PROFESSIONALS NATIVES

Develoop Software dona suport a la creació i el desenvolupament d’apps natives per als nostres clients en conceptes d’Usabilitat i Disseny gràfic del front end (frontal) unit a la programació en llenguatge natiu iOS, Swift 4 o Objective C i Kotlin o Java per a tecnologia Android.

iOS XCode 10

Utilitzem els últims entorns de Desenvolupament Integrat d’Apple per a iOS i ens assegurem que les nostres aplicacions responguin sota els estàndards de la nova generació de smartphones iPhone i tablets iPad. Treballar amb Xcode 10 ens permet mantenir actualitzat l’iOS SDK i les noves dependències, alhora que reforçar la seguretat i la integració de les nostres apps.

Android Studio 3.3.1

Entenem la creixent demanda d’apps per al desenvolupament a Android Pie (Api level 28), i per aquest motiu hem actualitzat el nostre IDE a Studio 3.3.1. amb l’objectiu de poder emular les novetats i els avenços que marques com Samsung, Huawei, LG o Sony, entre altres, presenten diàriament en format de noves funcionalitats i llibreries.

Swift 4 / Objective C / Kotlin / JAVA

Encara que les nostres bases de desenvolupament en llenguatges nadius per a apps són Swift i Kotlin, la nostra empresa compta amb un departament de software a mida amb programadors formats en entorns JAVA, .NET i PHP. Comptem amb recursos formats en Objective C i JAVA per crear web Admin i serveis API REST.

User Interface /User Experience

Crear una interfície d’usuari precisa, ordenada i testejada per obtenir la millor experiència d’usuari és el treball del nostre departament de Disseny gràfic, UX i maquetació. Per això treballem amb guies i mètriques basades en Material Design de Google en ambdues versions, iOS i Android

API, connectant APP

Per assegurar una concurrència d’usuaris el més eficient possible, els nostres desenvolupaments d’apps interaccionen sobre el BackOffice mitjançant una API creada a mida. Aquest element permet múltiples connexions i accessos més eficients a la base de dades, i facilita l’ús simultani de més instal·lacions del programari en els terminals mòbils del client

Màrqueting online per a apps

Si bé és cert que les apps professionals solen tenir un accés orientat a usuaris concrets, la nostra empresa disposa d’un Departament de Màrqueting i Comunicació Online (ASO) orientat a aconseguir més visibilitat, descàrregues, atenció sobre comentaris i el suport necessari per als marketplace (mercat web) d’AppStore o Google Play.