SOL·LICITAR VALORACIÓ

TECNOLOGIES DE DESENVOLUPAMENT

A Develoop Software oferim serveis de desenvolupament a diferents tipologies d’empreses d’una pluralitat de sectors industrials. Per a això, disposem d’un equip de desenvolupadors propi multidisciplinari. Cobrim un ampli rang de tecnologies, amb les quals avui dia es desenvolupen el 80% dels programaris i aplicacions empresarials. D’aquesta manera, ens assegurem que podem donar suport a la vostra estructura actual o a la qual vulgueu migrar.

Entre altres, disposem de recursos experimentats en els següents llenguatges de programació i frameworks.

Tecnologies de desenvolupament, llenguatges de programació i frameworks

AngularJS, React JS, Swift, Kotlin, Python, c#, c++, PHP, Java, ORM, GIT, Docker.

AngularReact kotlinPython

C Sharpcplusplusjava iconDockerGit

Symfony, Laravel, Flutter, Ionic, React Native.

symfonylaravelflutterreact

Plataformes de desenvolupament i arquitectures o open source

Domain Driven Design, MVC, MVP, arquitectures distribuïdes

Magento, PrestaShop, WordPress, Oddo