SOL·LICITAR VALORACIÓ

METODOLOGIA DEVELOOP

Seguim les metodologies següents per dur els nostres projectes de software dels clients amb èxit.

Assignem un Project Manager juntament amb un assistent. Tots dos fan les reunions amb els clients i es donen suport durant el procés d’implantació.
Escollim, juntament amb el client, entre dos classes de metodologia, la que millor s’ajusta a les seves necessitats:

CASCADA

Suposa més dedicació per part de client a l’inici de projecte, durant la fase d’anàlisi. Després marquem una planificació al client que “estigui per nosaltres” en diferents fites o lliuraments durant el projecte fins a la finalització.

AGILE SCRUM

Aquesta metodologia suposa més dedicació del client durant tot el projecte.
En la fase d’anàlisi detallem els esprints o parts en què es divideix el projecte. Fixem setmanalment els objectius de l’esprint i els iterem amb les successives entregues al client fins a aconseguir tancar-ho i poder passar a l’esprint següent.

Encara que suposa més esforç per al client, participar activament durant el projecte garanteix que el resultat final sigui el que busquem.

Facilitem entorns de proves i comunicació directa amb el Project Manager per telèfon i correu electrònic durant el desenvolupament del projecte. També fem servir eines pròpies (Odoo) per compartir l’estat i els avanços del projecte en format Kanban

Els lliuraments passen sempre pel nostre departament de control de qualitat (QA). Acompanyem els nostres clients en la posada en marxa i garantim que tot el que s’ha acordat està funcionant abans de donar per finalitzat el projecte. A més, donem un any de garantia en els nostres serveis.
Amb l’objectiu d’acompanyar el client durant l’ús i l’evolució del programari implantat, oferim serveis de manteniment preventiu i correctiu i servei d’atenció en horari laboral de Barcelona. A més, oferim horaris ampliats per al suport davant incidències.