SOL·LICITAR VALORACIÓ

E-COMMERCE PER A COMANDES EMPRESARIALS

Les restriccions de mobilitat i la digitalització dels departaments comercials de les empreses han fet de l’e-commerce B2B una solució eficient per rebre ordres de compra entre professionals. Les B2B són plataformes que permeten l’accés dels clients minoristes al catàleg de productes o serveis amb les seves pròpies condicions de compra.

El potencial del B2B resideix en la capacitat de sincronitzar-se amb les dades del software de gestió empresarial. És a dir, un B2B actua com una extensió a internet del vostre espai Vendes de l’ERP. Això permet al client final fer la reposició de les compres anteriors o bé, fer noves ordres autònomament. A més, aquesta independència dels vostres clients permet treure feina als departaments comercials pel que fa a les gestions i documentació, i que puguin centrar-se a generar negoci.

SUPORT COMERCIAL ONLINE AL VOSTRE CLIENT

Les restriccions de mobilitat i la digitalització dels departaments comercials de les empreses han fet de l’e-commerce B2B una solució eficient per rebre ordres de compra entre professionals. Les B2B són plataformes que permeten l’accés dels clients minoristes al catàleg de productes o serveis amb les seves pròpies condicions de compra.

El potencial del B2B resideix en la capacitat de sincronitzar-se amb les dades del software de gestió empresarial. És a dir, un B2B actua com una extensió a internet del vostre espai Vendes de l’ERP. Això permet al client final fer la reposició de les compres anteriors o bé, fer noves ordres autònomament. A més, aquesta independència dels vostres clients permet treure feina als departaments comercials pel que fa a les gestions i documentació, i que puguin centrar-se a generar negoci.

DIFERÈNCIES ENTRE B2C i B2B

Un e-commerce B2C es diferencia d’un e-commerce B2B perquè els clients professionals compren més volums i tenen condicions específiques. A Develoop Software creem, per exemple, B2B en què els caps de compra poden proveir-se de famílies de productes en una sola pantalla. També oferim a l’usuari la possibilitat de desar les cistelles de la compra per reposar o tramitar la comanda en un futur. Un B2B mostra les tarifes acordades amb el client professional, que poden variar per reduccions de la base o descomptes extra per compra de volum. Una altra de les diferències més comunes és la integració de la comanda a l’ERP per la posterior validació de les condicions de pagament i control d’enviaments o disponibilitat futura.

El nostre procés d’implantació s’ocupa de totes les fases necessàries per a la posada en marxa:

Selecció de la plataforma més adequada.

Creació i adaptació del disseny gràfic i la imatge corporativa.

Adaptació de l’entorn gràfic a qualsevol dispositiu (responsive design — disseny responsiu).

Estudi de l’experiència d’usuari i optimització de les accions de decisió en el procés de compra.

Estudi del procés d’enviament d’informació als usuaris.

Integración API con plataformas digitales de terceros (CRM, ERP,…).

Adaptació de l’Àrea de Client al sector empresarial.

Assessorament en els aspectes legals de l’e-commerce.

Sincronització de disponibilitat d’estocs i comandes.

Sincronització de disponibilitat d’estocs i comandes.

Adaptació de mode catàleg per a clients sense registre B2B.