INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Denominació social

Identitat: DEVELOOP SOFTWARE, S.L (en Adelante “DEVELOOP”)
Dir. Postal: Enrique Granados, 32. CP: 08008 de Barcelona
Tfn: +34 933 002 702
Email: comercial@develoop.net

Finalitat

Per què fem servir les dades?

La següent Política de Privadesa estableix els termes en què tractarem les dades personals a DEVELOOP; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web www.develoop.net, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de la nostra activitat empresarial.

DEVELOOP; recull les dades personals següents amb les finalitats a continuació indicades:

 1. Formulari de contacte: les dades personals recollides a través d’aquest formulari seran exclusivament utilitzades per gestionar la vostra petició.
 2. Formulari pressupuest: les dades recollides seran exclusivament utilitzades per poder realitzar-li un pressupost.
 3. Dades de candidats a vacants laborals de DEVELOOP: en el cas que ens envieu el vostre CV o de realitzar una entrevistes de treball a les nostres oficines, les vostres dades seran utilitzades per cobrir possibles vacants laborals a la nostra companyia. En el supòsit de ser contractat, les vostres dades personals seran exclusivament utilitzades per gestionar la relació laboral amb DEVELOOP.

Quant de temps custodiem les vostres dades?

Les dades de possibles clients que no acabin contractant cap servei seran automàticament eliminades passat un any des del contacte, sempre que el possible client no hagi mostrat més interès en els nostres serveis o productes. En cas de contractar algun servei, les dades seran tractades mentre duri la relació comercial i, una vegada conclosa pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals.

Pel que fa a les dades laborals aquestes seran tractades mentre duri aquesta relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per respondre per possibles incompliments en aquest àmbit. En cas que ens hagueu enviat el vostre CV o de fer alguna entrevista per una vacant laboral, les vostres dades personals seran arxivades per un període d’un any, després del qual, de no haver estat seleccionat, seran esborrades dels nostres sistemes.

Legitimització

La base legal per al tractament de les dades dels clients i treballadors és el compliment de la relació contractual.

La base legal per al tractament de les dades de possibles clients i dels candidats a vacants laborals és el consentiment de linteressat.

Destinataris

Cessions de dades a tercers

Les vostres dades personals no seran cedides a tercers sense el vostre consentiment, excepte aquells proveïdors de serveis amb què disposem d’un contracte de servei vigent o que intervingui una llei que obligui DEVELOOP a aquesta cessió de dades.

Categoria de dades

Tipología de dades tractades:

– Formulari de contacte:

 • Nom i cognom.
 • Nom de l’empresa.
 • Telèfon.
 • Correu electrònic.

– Formulari pressupost:

 • Nom i cognom.
 • Nom de l’empresa.
 • Telèfon.
 • Correu electrònic.
 • Tipus de projecte.

– Treballadors:

 • Nom i cognom.
 • Telèfon.
 • Direcció postal.
 • Correu electrènic.
 • Càrrac
 • Base salarial.
 • Dades bancaries.
 • Historial laboral.
 • Historial acadèmico.

– Candidats:

 • Nom i cognom.
 • Direcció postal.
 • Telèfon.
 • Correu electrènic.
 • Fotografia.
 • Historial laboral.
 • Historial acadèmic.
Drets Te drets a:

 • Accedir a les dades personals.
 • Rectificar les dades personals.
 • Suprimir les dades personals.
 • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels seus drets davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant de l’agència autonòmica de protecció de dades, si n’hi ha.
 • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar els seus drets.
 • Limitació del tractament.
 • Portabilitat.