AVÍS LEGAL

Aquest avís legal regula l’ús permès del lloc web https://www.develoop.net com es disposa a continuació:

1. Cumplimiento LSSI: Article 10 Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Titular del lloc web: DEVELOOP SOFTWARE, S.L (d’ara endavant, “El Prestador del Servei”).

Adreça: Enrique Granados, 32.

CP: 08008 Ciutat: Barcelona.

NIF.: B-62326673.

Inscrita al registre mercantil de Barcelona, ​​en el Protocol 4262, Tom 32917, Folio 0173 i Fulla 221718. 

2. Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts.

1. Els drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web (https://www.develoop.net), el seu codi font, disseny, fotografies, textos, estructura de navegació, bases de dades i diferents elements que conté, són titularitat del Prestador del Servei, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

2. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts del lloc web, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web estan protegits per la llei.

3. El titular del lloc web no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços ubicats en aquesta, segons l’establert a l’article 17 de la LSSICE.

4. Els usuaris no podran emprar els continguts del web, podent agafar-los, reproduir-los i distribuir-los, ni utilitzar-los amb fins comercials manipular-los fer obres derivades, sense haver obtingut abans el consentiment o autorització del Prestador del Servei.

A més, qualsevol altra forma d’explotació, diferent de la mencionada en el paràgraf anterior, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web constituirà una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la Companyia o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l’exercici per part del Prestador del Servei de totes les accions judicials o extrajudicials que els poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

A més, la informació a la qual l’Usuari pot accedir a través del web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o de qualsevol altra mena. En conseqüència, el Prestador del Servei no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’Usuari en relació amb aquests drets.

3. Condicions d’ús.

Pel que fa al web, l’usuari pot visualitzar, imprimir i descarregar-se parcialment el contingut del web, únicament si concorren les següents situacions:

– Que sigui compatible amb la finalitat del lloc web.

– Que es faci amb l’únic ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix així, expressament, la utilització amb fins comercials.

– Que cap gràfic, icona o imatge disponible al web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari es compromet a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits, contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra manera, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un ús normal de la mateixa per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

Tot d’acord amb el que s’indica al punt 2.4 anterior.

4. Modificacions al web i condicions d’ús

El Prestador del Servei es reserva el

dret de modificar i actualitzar la informació continguda al web, així com la seva configuració, presentació i condicions d’accés. A més, el Prestador del Servei es reserva el dret d’actualitzar el present avís legal sense previ avís als usuaris, quan així la normativa o l’actualitat ho requereixi.

5. Limitació de responsabilitat

El Prestador del Servei no garanteix l’absència d’errors o interrupcions en l’accés al web o al seu contingut ni que aquest es trobi actualitzat. Tot i així, el Prestador del Servei emprendrà totes les accions que estiguin a la seva disposició per a la solució de qualsevol error, desconnexió o manca d’actualització que pugui produir-se al web.

Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda, és de responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. Així, el Prestador del Servei no es responsabilitza de qualsevol conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquest accés o ús per part de tercers.

El Prestador del Servei tampoc es responsabilitza dels errors de seguretat o danys que puguin produir-se com a conseqüència de:

– La presència d’un virus a l’ordinador dels usuaris que sigui utilitzat per a la connexió amb els serveis i continguts del web.

– Un mal funcionament del navegador.

– Ús de versions no actualitzades del navegador.

El Prestador del Servei no garanteix l’absència de virus o altres elements als continguts que puguin causar alteracions al sistema informàtic (hardware i software), als documents o fitxers dels usuaris.

6. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

La present política legal queda subjecta al que estableixen les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 29 de la LSSI.